WydarzeniaPrzetargiZakupy poza Ustawą PZPFormularze do pobraniaStatystyka rynku pracyePUAPLinki
Struktura organizacyjna PUP
Regulamin organizacyjny
Akty prawne
Obszar objęty działaniem PUP
Dane kontaktowe
Nie masz konta? Zarejestruj się
Strona główna  Mapa serwisu  Dodaj do ulubionych  Kontakt  Książka teleadresowa   http://bip.puppiotrkow.pl/
23 kwietnia 2014
Jerzego, Wojciecha
Pracodawcy
Informacje ogólne
Środki na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Staże
Prace społecznie użyteczne
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Pośrednictwo pracy
Zgłoszenie krajowej oferty pracy
Zatrudnianie cudzoziemców
PARP - nowa usługa doradcza dla firm
Programy specjalne
Zewnętrzne konkursy i programy dla przedsiębiorców
Strona główna
pomniejsz tekst   powiększ tekst   wersja do druku   powrót
Ostateczna lista rankingowa - projekt „Od pomysłu do realizacji”  10 kwietnia 2014

Komisja Oceny Wniosków dokonała ponownej oceny biznesplanów osób odwołujących się, a Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował ostateczną listę rankingową beneficjentów pomocy w ramach projektu „Od pomysłu do realizacji” – Działanie 6.2.
Ostateczna lista rankingowa biznesplanów

Ostateczna lista rankingowa – projekt „Aktywność szansą dla młodych”  8 kwietnia 2014
Na stronie projektu opublikowano ostateczną listę rankingową.
Wstępna lista rankingowa – projekt „Aktywność szansą dla młodych”  28 marca 2014

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb., informuje, iż na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych  do projektu „Aktywność szansą dla młodych”- Poddziałania 6.1.1,  stworzono wstępną listę rankingową.  Osobom  niezakwalifikowanym do projektu przysługuje odwołanie. Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana po rozpatrzeniu odwołań. Wstępna lista rankingowa (do pobrania).

Organizacja staży dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia  26 marca 2014
Informujemy, że PUP posiada środki umożliwiające sfinansowanie organizacji staży dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bezrobotni i poszukujący pracy
Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy. Obowiązek zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do urzędu z kompletem oryginalnych dokumentów, jeśli dokonałeś rejestracji bez podpisu kwalifikowanego lub podpisu uwiarygodnionego profilem ePUAP.
Rejestracja w PUP
Status bezrobotnego i jego utrata
Status poszukującego i jego utrata
Obowiązki bezrobotnego
Oferty pracy
Zasiłek dla bezrobotnych
Dodatki aktywizacyjne
Stypendium na kontynuowanie nauki
Szkolenia
Poradnictwo zawodowe
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje dla osób niepełnosprawnych
Stawki, kwoty, wskaźniki
Baza CV
CEZ CARGO - projekt unij​ny​
Liczba odwiedzin: 2748218 2007 © Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Opieka techniczna: Kambit.pl