WydarzeniaPrzetargiZakupy poza Ustawą PZPFormularze do pobraniaStatystyka rynku pracyePUAPLinki
Struktura organizacyjna PUP
Regulamin organizacyjny
Akty prawne
Obszar objęty działaniem PUP
Dane kontaktowe
Nie masz konta? Zarejestruj się
Strona główna  Mapa serwisu  Dodaj do ulubionych  Kontakt  Książka teleadresowa   http://bip.puppiotrkow.pl/
22 sierpnia 2014
Marii, Cezarego
Pracodawcy
Informacje ogólne
Środki na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Staże
Prace społecznie użyteczne
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Pośrednictwo pracy
Zgłoszenie krajowej oferty pracy
Zatrudnianie cudzoziemców
PARP - nowa usługa doradcza dla firm
Programy specjalne
Zewnętrzne konkursy i programy dla przedsiębiorców
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
Świadczenie aktywizacyjne
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
Strona główna
pomniejsz tekst   powiększ tekst   wersja do druku   powrót
Zakończono proces rekrutacji i wyłoniono grupę uczestników I tury projektu „BĄDŹ KOWALEM SWOJEGO LOSU”  16 stycznia 2014
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż zakończono proces rekrutacji i wyłoniono grupę uczestników I tury projektu „BĄDŹ KOWALEM SWOJEGO LOSU”.

Lista rankingowa zaakceptowana przez WUP w Łodzi

Bliższe informacje o projekcie znajdują się w zakładce PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ -> Projekty realizowane w ramach POKL -> Działanie 6.2 - Projekt "Bądź kowalem swojego losu" (50+).

Zaproszenie do udziału w projekcie „Krok do aktywności” w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL.  3 stycznia 2014
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza osoby długotrwale bezrobotne do 30 roku życia, do udziału w projekcie „Krok do aktywności” w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL. Projekt zakłada wsparcie doradcy zawodowego, udział w warsztatach psychomotywacyjnych, szkolenia indywidualne oraz sześciomiesięczne staże zawodowe dla 36 uczestników projektu. Nabór zgłoszeń do projektu: od 01 do 31 stycznia 2014 r. Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2014 r. do 28.02.2015 r.
Zakończono proces rekrutacji i wyłoniono grupę uczestników projektu „Od pomysłu do realizacji”.  23 grudnia 2013
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż zakończono proces rekrutacji i wyłoniono grupę uczestników projektu „Od pomysłu do realizacji”.
Lista rankingowa zaakceptowana przez WUP w Łodzi
Bliższe informacje o projekcie znajdują się w zakładce PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ ->  Projekty realizowane w ramach POKL -> Działanie 6.2 – Projekt „Od pomysłu do realizacji”.

Rekrutacja do Projektu FlexiMama  20 grudnia 2013

Rekrutacja kandydatek do I edycji Programu Aktywizacji Zawodowej odbywa się w terminie 16.12.2013 r. - 13.01.2014 r. Aby zgłosić się do projektu, należy zapoznać się z ofertami stażowymi, a następnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz CV, dostępnymi na stronie internetowej projektu fleximama.wup.lodz.pl

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować  się z p.  Joanną Damilak, tel. 42 638-91-67, e- mail: fleximama@wup.lodz,pl.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bezrobotni i poszukujący pracy
Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy. Obowiązek zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do urzędu z kompletem oryginalnych dokumentów, jeśli dokonałeś rejestracji bez podpisu kwalifikowanego lub podpisu uwiarygodnionego profilem ePUAP.
Rejestracja w PUP
Status bezrobotnego i jego utrata
Status poszukującego i jego utrata
Obowiązki bezrobotnego
Oferty pracy
Zasiłek dla bezrobotnych
Dodatki aktywizacyjne
Stypendium na kontynuowanie nauki
Szkolenia
Poradnictwo zawodowe
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje dla osób niepełnosprawnych
Stawki, kwoty, wskaźniki
Baza CV
Dodatkowe instrumenty dla osób bezrobotnych do 30 roku życia
Program Aktywizacja i Integracja
Spółdzielnie socjalne
Liczba odwiedzin: 2936745 2007 © Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Opieka techniczna: Kambit.pl