WydarzeniaPrzetargiZakupy poza Ustawą PZPFormularze do pobraniaStatystyka rynku pracyePUAPLinki
Struktura organizacyjna PUP
Regulamin organizacyjny
Akty prawne
Obszar objęty działaniem PUP
Dane kontaktowe
Nie masz konta? Zarejestruj się
Strona główna  Mapa serwisu  Dodaj do ulubionych  Kontakt  Książka teleadresowa   http://bip.puppiotrkow.pl/
22 grudnia 2014
Zenona, Honoraty, Bożeny
Pracodawcy
Informacje ogólne
Środki na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Staże
Prace społecznie użyteczne
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Pośrednictwo pracy
Zgłoszenie krajowej oferty pracy
Zatrudnianie cudzoziemców
PARP - nowa usługa doradcza dla firm
Programy specjalne
Zewnętrzne konkursy i programy dla przedsiębiorców
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
Świadczenie aktywizacyjne
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
Strona główna
pomniejsz tekst   powiększ tekst   wersja do druku   powrót
Nabór na szkolenia w ramach projektu „Aktywność szansą dla młodych”  21 marca 2014
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia w szczególności długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego do udziału w projekcie „Aktywność szansą dla młodych”, w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL.
W dniach 21.03 - 26.03.2014, ogłaszamy nabór na szkolenia:
- kurs operatora agregatów tynkarskich  
- kurs fryzjerski przygotowujący do egzaminu czeladniczego.
Osoby chętne zapraszamy do pokoju 35 w celu złożenia formularza zgłoszeniowego.
Lista rankingowa - projekt "Bądź kowalem swojego losu"  11 marca 2014
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny merytorycznej złożonych Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej z I tury projektu "Bądź kowalem swojego losu". Efektem prac Komisji jest lista rankingowa zatwierdzona przez IP2.Lista rankingowa
Lista rankingowa - projekt "Krok do aktywności"  28 lutego 2014

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. informuje, iż zakończył się etap rekrutacji uczestników projektu "Krok do aktywności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W wyniku rozmów z doradcą zawodowym oraz weryfikacji złożonych formularzy zgłoszeniowych stworzono listę rankingową osób, które złożyły formularze.

Szkolenie grupowe  19 lutego 2014
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na szkolenie grupowe w zakresie: Operator koparko-ładowarki kl. III
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |    >>
Bezrobotni i poszukujący pracy
Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy. Obowiązek zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do urzędu z kompletem oryginalnych dokumentów, jeśli dokonałeś rejestracji bez podpisu kwalifikowanego lub podpisu uwiarygodnionego profilem ePUAP.
Rejestracja w PUP
Status bezrobotnego i jego utrata
Status poszukującego i jego utrata
Obowiązki bezrobotnego
Oferty pracy
Zasiłek dla bezrobotnych
Dodatki aktywizacyjne
Stypendium na kontynuowanie nauki
Szkolenia
Poradnictwo zawodowe
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Dotacje dla osób niepełnosprawnych
Stawki, kwoty, wskaźniki
Baza CV
Dodatkowe instrumenty dla osób bezrobotnych do 30 roku życia
Program Aktywizacja i Integracja
Spółdzielnie socjalne
Liczba odwiedzin: 3138088 2007 © Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Opieka techniczna: Kambit.pl